Rozšírené   vyhľadávanie
Cena
Lokalita
 
Byt
Dom
Pozemok
Stavebné pozemky
Poľnohospodárske pozemky
Nebytové priestory
Filtre

Predám rekreačné a reštauračné priestory 996m2, Beluša, 1 €

(v ponuke 469 dní)

ALŽBETÍN - DOM S HISTÓRIOU. Táto nehnuteľnosť je schovaná na bezkonkurenčnom mieste. Má potenciál na rekonštrukciu apartmánov a čaká len na to, aby si ju mohol užiť ten správny majiteľ apartmánu. Ak chcete získať ďalšie informácie alebo si naplánovať obhliadku, kontaktujte nás na nižšie uvedenom tel. čísle. DOM S HISTÓRIOU. V roku 1932 bol pred tzv. prvými skalnými vrátami postavený Skautský dom, pričom Ústredie slovenských skautov v Bratislave si o rok neskôr prenajalo kúpele s hostinskou živnosťou od účastinnej spoločnosti. V septembri 1938 sa vykonal úradný súpis budov na letovisku v Belušských Slatinách. Podľa neho tu boli okrem 18 súkromných domov, domov Ústredia katolíckych skautov v Bratislave, kúpeľné budovy Ústredia milosrdných sestier sv. Vincenta, a budova Spolku detského domova sv. Alžbety v Bratislave. Na vlastné náklady postavil účelovú budovu Spolok detského domova sv. Alžbety z Bratislavy – tzv. Alžbetín. V roku 1933 ho prevzali rehoľné sestry Vincentky. Znárodňovanie kúpeľov po r. 1948 neobišlo ani Belušské Slatiny, rovnako, ako likvidácia kláštorov. Na tomto mieste vznikol v roku 1957 Ústav sociálnej starostlivosti, ako zariadenie ONV. Následne tu medzi rokmi 1959 – 1981 tu ešte pôsobili rehoľné sestry Františkánky, pokiaľ ho neprevzali rehoľné sestry Vincentky. LOKALITA. Pozemok je svažitý, nachádza sa medzi dvoma komunikáciami – št. cestou II. triedy Beluša-Mojtín a miestnou komunikáciou. Územie neobmedzujú ochranné pásma, nenachádza sa v chránenom území z hľadiska ochrany prírody ani z hľadiska pamiatkovej ochrany. Stavba na pozemku register "C" parc. č. 3236/7, 3236/1 v katastrálnom území Beluša sú podľa platného územného plánu Obce Beluša, ktorý bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 195/13.12, zo dňa 13.12.2013, v znení jeho doplnku č.1 zo dňa 28.11.2017 a doplnku č. 2, zo dňa 28.10.2019, vedené ako plochy rekreácie a cestovného ruchu, etapa: stav. Funkčné využitie: územie rekreačného využitia, evidované v regulačnom bloku s identifikačným označením „R“. Časť pozemkov a stavby sa nachádza v ochrannom pásme lesa. Objekt je napojený na inžinierke siete – vodovod, kanalizácia, plyn a el. energiu. CENA: DOHODOU.

  • Lokalita: Beluša
  • Cena: 1 €
  • Výmera: 996m2
  • Eva Hrubošková
  • 0908 912 388
  • Najskôr volajte na tel. číslo uvedené v texte inzerátu.

Podobné ponuky