Rozšírené   vyhľadávanie
Cena
Lokalita
 
Byt
Dom
Pozemok
Stavebné pozemky
Poľnohospodárske pozemky
Nebytové priestory
Filtre

Predám administratívne a obchodné priestory 1936m2, Piešťany - Dopravná, 1 €

(v ponuke 469 dní)

Predaj projektu bytového domu Piešťany – rekonštrukcia z administratívnej budovy na bytový dom. Ponúkame Vám na predaj projekt Reprofilizácie objektu administratívnej budovy Piešťany na bytový dom nachádzajúci sa na uliciach Dopravná – Vrbovská v meste Piešťany. Projekt je zameraný na zmenu účelu stavby z administratívnej budovy na bytový dom. Súčasná administratívna budova sa nachádza v zastavanom území mesta v blízkosti autobusovej a železničnej stanice s dobrým dopravným napojením. Stavebné pozemky sú rovinaté s miernym sklonom v smere na západ. Všetky rozhodujúce siete technickej infraštruktúry sa nachádzajú v rámci priľahlej Dopravnej ulice a Vrbovskej cesty, pričom projekt rešpektuje ich príslušné ochranné pásma. Vstup do objektu je riešený z juhovýchodnej strany areálu s využitím existujúcich a navrhovaných spevnených plôch. Dopravné napojenie a prístup na pozemok sú z existujúcich miestnych komunikácií -Vrbovskej cesty /prioritne/ a Dopravnej ulice. Aktuálne prebieha I. etapa rekonštrukcie Dopravnej ulice vrátane opravy chodníkov. V II. etape je naplánovaná rekonštrukcia Vrbovskej cesty. Projekt rieši moderný 3-podlažný bytový dom s 28 bytovými jednotkami, druh bytovej jednotky: 1-izbové a 2-izbové. Bytový dom bude disponovať osobným výťahom, vlastnou kotolňou, priestormi pre kočíky, bicykle a pivničné kóje. Naprojektovaných je 31 parkovacích miest, detské ihrisko a napojenie na nové inžinierske siete – NN rozvody a rozvody slaboprúdu, voda, kanalizácia, plyn. Projekt s ohľadom na ekológiu a environmentálnymi požiadavkami moderných miest navrhuje extenzívnu zelenú strechu a v okolí budú voľné nespevnené plochy riešené sadovými úpravami. Projekt rešpektuje platnú územno-plánovaciu dokumentáciu mesta Piešťany. V súčasnosti je vydané právoplatné územné rozhodnutie, sú vysporiadané majetkoprávne vzťahy s dotknutými organizáciami, právnickými a fyzickými osobami, disponujeme vyjadreniami dotknutých príslušných orgánov, organizácií, právnických a fyzických osôb. Stavebné povolenia sú v štádiu vydania - stavebné povolenie rozšírenia distribučného rozvodu, stavené povolenie na vodné stavby, stavebné povolenie na dopravné riešenie ako aj stavebné povolenie na reprofilizáciu objektu administratívnej budovy na bytový dom. Cena: DOHODOU.

  • Lokalita: Dopravná, Piešťany
  • Cena: 1 €
  • Výmera: 1936m2
  • SAD Reality, s.r.o.
  • 0908 912 388
  • Najskôr volajte na tel. číslo uvedené v texte inzerátu.

Podobné ponuky