Detail inzerátu

Predám rekreačné priestory, Sereď - Ku Campingu, 255000
(v  ponuke 2 mesiace)

Vaše meno:
Váš mail:
Mail príjemcu:
Správa pre príjemcu:

Spoplatnené cez PlatbaMobilom.sk
Exkluzívne len u nás ponúkam na predaj zabehnutú a záhradnú reštauráciu Raketu s veľkým pozemkom o výmere 35,45 á. Areál tvorí zrekonštruovaná časť reštaurácie s murovaným pultom, kuchyňou s novým veľkým sporákom a digestorom, skladom a časťou na bývanie - dve izby, kuchyňa, kúpeľňa a pivnica. Ďalej sa na pozemku nachádza letný bar, tri prekryté časti s dreveným sedením, detské ihrisko, tanečný parket, parkovisko a pódium. Celkovo sa v areáli nachádza 210 miest na sedenie v exteriéri a 30 miest na sedenie v interiéri. Záhradná reštaurácia sa nachádza v lukratívnej časti na brehu rieky Váh v tesnej blízkosti centra mesta Sereď. Územný plán mesta Sereď daný pozemok zahŕňa do plochy občianskej vybavenosti - existujúcej a navrhovanej. • hlavná funkcia – vyššia a špecifická občianska vybavenosť • neprípustná výstavba samostatných skladových objektov , • neprípustná obytná funkcia, • neprípustné hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na nákladnú dopravu, • výška objektov max.2 nadz. podlažia, max. 8 m nad úroveň nivelety priľahlej komunikácie, • rešpektovať plánované vodné dielo Sereď - Hlohovec a jeho ochranné pásmo, • vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, pri novostavbách a zmenách stavieb zosúlaďovať architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche, • odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na vlastných po- zemkoch jednotlivých zariadení občianskej vybavenosti. ZÁSADY A REGULATÍVY NA UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA: a) občianskou vybavenosťou sú rôzne druhy zariadení v území, ktorých prevádzkou sa zabezpečuje poskytovanie služieb obyvateľom a návštev- níkom obce : Nekomerčnú (verejnoprospešnú) vybavenosť tvoria zariadenia školstva, kultúry, telovýchovy a športu, zdravotníctva (čiastočne - štátne zaria- denia), sociálne služby, verejná správa. Komerčnú vybavenosť tvoria zariadenia malooobchodu, verejného stra- vovania a ubytovania, výrobné a nevýrobné služby, ako aj časť súkrom- ných zariadení v ostatných odvetviach (zdravotníctvo, sociálne služby a pod.) b) pri jednotlivých druhoch verejnoprospešných stavieb rešpektovať u- miestnenie, určené územným plánom; 131 ÚPN mesta Sereď - čistopis c) základnú vybavenosť umiestňovať v rámci plôch, určených pre občian- sku vybavenosť, polyfunkčné plochy s funkciou vybavenosť - bývanie, polyfunkčné plochy s funkciou rekreácia - bývanie a v obytnom území; e) komerčnú vyššiu a špecifickú vybavenosť, prevádzky výrobných služieb a vybavenosť s vyššími plošnými a objemovými nárokmi umiestňovať v území, určenom pre funkciu občianska vybavenosť a v polyfunkčnom území výroba - občianska vybavenosť; f) zariadenia občianskej vybavenosti prednostne umiestňovať pozdĺž hlav- ných peších a kompozičných osí; d) pri umiestnení vybavenosti v obytnom a funkčne zmiešanom území rešpektovať výškové zónovanie a mierku okolitého prostredia; e) odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch zariadení občianskej vybavenosti; f) pri zmiešaných územiach občianskej vybavenosti a bývania je potrebné pred umiestnením podnikateľských aktivít do tohoto územia zhodnotiť vplyv prevádzky na životné prostredie vrátane hluku a vibrácií a preu- kázať, či vplyvom prevádzky nebudú prekročené limitné hodnoty, ur- čené právnymi predpismi pre vonkajšie a vnútorné prostredie budov. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať. Lenka Ščasná Rakovická, l.scasna@directreal.sk, 0944 370 188
 
Lokalita: Ku Campingu, Sereď - okres Galanta
Cena: 255.000 €
Výmera:   m2
   
Directreal Slovensko
Žitná 1
831 05 BRATISLAVA
www.directreal.sk
02/3 ... Zobraziť
Kontaktovať e-mailom
Najskôr volajte na tel. číslo uvedené v texte inzerátu.
Finvia Hypokalkulačka
HYPOTÉKA PRE MLADÝCH SO ŠTÁTNYM PRÍSPEVKOM
Reklama
 

Podobné nehnuteľnosti

 

Nové trendy v bývaní

Najvýhodnejšia hypotéka

 
 
 
 

Sponzorovaný link